ul. Krzeszowska 62, 23-400, Biłgoraj

Contact

MEWA Spółka z o.o. Spółka komandytowa

Zarząd: Konotopa, ul. Rajdowa 74, 05-850 Ożarów Mazowiecki,

NIP 918-10-00-355, Regon 950178886, KRS 0000319049,

Sąd Rejonowy dla  M. St. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy; Suma komandytowa:  200  000 zł.

Administration

tel. 84 688 11 01

fax 84 686 09 21

e-mail : biuro@mewa.com.pl

Sales department

tel. 601 332 210

fax 84 686 11 74

e-mail : bpawlos@mewa.com.pl